Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Masaryk, Tomáš Garrigue lieferte 60 Treffer
1

Jak viděl Masaryk Rusy

Jelínek, Milan, in: Odkaz 1993-1994, č. 1-2, 1994, s. 1-3
2

Poněkud starší sestra Slovanského ústavu v Praze a její československé vztahy

Pynsent, Robert B., in: Slovanský ústav v Praze [SlUPr] : 70 let činnosti : Sborník statí. Bibliografie, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 13-17
3

Jazykověda v Masarykových textech

Jelínek, Milan, in: Tomáš Garrigue Masaryk a věda, Hodonín, Masarykovo muzeum ; 2000, s. 80-88
4

Tomáš Garrigue Masaryk a sociologie

Hodonín 1994
5

Tomáš Garrigue Masaryk a ruské revoluce

Hodonín 1998
6

Evropanství a Tomáš Garrigue Masaryk

Hodonín 1999
7

Tomáš Garrigue Masaryk a věda

Hodonín 2000
8

T. G. Masaryk na přelomu tisíciletí

Hodonín 2001
9

Masarykův vztah k Rusům

Jelínek, Milan, in: Tomáš Garrigue Masaryk a sociologie, Hodonín, Masarykovo muzeum ; 1994, s. 39-51
10

Bilance a výhledy ve středu Evropy na prahu 21. století. Úvahy, svědectví a fakta k 10. výročí čs. listopadu (1989-1999) a k 150. výročí narození T. G. Masaryka (1850-2000)

Brno 2000