Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Macurová, Alena lieferte 13 Treffer
1

Alena Macurová jubilující

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 16, č. 5, 2005-06, s. 164-166
2

Alena Macurová jubilující

Mareš, Petr; Nebeská, Iva, in: Slovo a slovesnost, 67, č. 3, 2006, s. 237-239
3

Gratulace k narozeninám Aleny Macurové

Vaňková, Irena, in: Slovo a slovesnost, 77, č. 3, 2016, s. 230-233
4

Jubileusz Profesor Aleny Macurovej

Balowska, Grażyna, in: Bohemistyka, 6, č. 1, 2006, s. 81-83
5

Bibliografie Aleny Macurové za léta 1971-2006

in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 7-26
6

Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové

Ed. Mareš, Petr Praha 2007
7

Hluchotu je třeba vnímat jako jazykovou a kulturní jinakost, říká iniciátorka založení vysokoškolského oboru pro neslyšící, profesorka Alena Macurová

Kořená, Markéta, in: Lidové noviny (Praha), 1998, 13.6.1998
8

Mluvící ruce. Jak se lidé domlouvají beze slov

Šolleová, Marie Macurová, Alena, in: Naše rodina (Praha), 2007, 21.8.2007
9

Komunikace, texty a subjekty. Kontury vědeckého díla Aleny Macurové

Mareš, Petr, in: Studie z aplikované lingvistiky, 8, č. 1, 2017, s. 6-10
10

Co se stalo s Otesánkem?. K edicím Erbenovy pohádky

Saicová Římalová, Lucie, in: Studie z aplikované lingvistiky, 8, č. 1, 2017, s. 32-42