Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Linhartová, Věra lieferte 14 Treffer
1

Stanu se sebou, stanu-li se řečí. Nad texty Věry Linhartové

Hodrová, Daniela, in: Kritický sborník, 11, č. 1, 1991, s. 34 a násl
2

Řeč identity

Křivancová, Michaela, in: Česká literatura, 56, č. 3, 2008, s. 368-380
3

Ontologický princip slova (nad texty Věry Linhartové)

Křivancová, Michaela, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 261-265.
4

Funkce první osoby plurálu v textech Věry Linhartové

Křivancová, Michaela, in: Slovo a slovesnost, 72, č. 1, 2011, s. 28-38
5

Tvůrčí moc slova

Křivancová, Michaela, in: Stylistyka, 18, 2009, s. 237-251
6

Noetický princip slova (nad texty Věry Linhartové)

Křivancová, Michaela, in: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 2 [JazKomS 2] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. - 7. 9. 2007 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Univ. Komenského ; 2007, s. 144-152
7

Intertextová síť v díle Věry Linhartové

Stolz-Hladká, Zuzana, in: Slovo. Struktura(lismus). Příběh : Pocta Květoslavu Chvatíkovi, Olomouc, Aluze ; 2000, s. 155-172
8

Noetický princip slova v poetice Věry Linhartové

Křivancová, Michaela, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 4, 2008, s. 243-258
9

Svět slov Věry Linhartové

Křivancová, Michaela, in: Bohemica litteraria, 14 (V 14), č. 1, 2011, s. 17-28
10

Literární text jako prostředek komunikace (promluvy Věry Linhartové)

Křivancová, Michaela, in: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie, Banská Bystrica, 13.-15. septembra 2006, Banská Bystrica, Univ. M. Bela 2007, s. 148-153.