Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Laub, Gabriel lieferte 6 Treffer
1

"Ich habe eine Vier-Sprachen-Heimat"- Gabriel Laubs Schaffen zwischen unterschiedlichen Sprachen und Kulturen

Szczęśniak, Dorota, in: Germanoslavica, 26, č. 1, 2015, s. 48-57
2Balowski, Mieczysław, in: K otázce dějin české aforistiky (na pozadí aforistiky světové)
3

Pozajęzykowe wyznaczniki potoczności w aforyzmach

Balowski, Mieczysław, in: Język potoczny jako przedmiot badań językoznawczych, Opole, Instytut filologii polskiej ; 1991, s. 75-78
4

Aforyzm jako komunikat językowy

Balowski, Mieczysław, in: Sprawozdania 1987-1990. Seria B, nr. 22, Opole, Opolskie towarzystwo prizyjaciół nauk... ; 1990, s. 85-89
5

O spójności aforyzmów (na materiale utworów St. J. Leca, W. Brudzieńskiego, G. Lauba i M. Růžički)

Balowski, Mieczysław, in: Wariancja w języku : 3 Opolskie Spotkania Językoznawcze, Szczedrzyk, 10-11. 10. 1989 r, Opole, Wyższa szkoła pedagogiczna ; 1991, s. 207-211
6

Funkcje środków stylistycznych w polskich i czeskich aforyzmach

Balowski, Mieczysław, in: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi [StWspół], Opole, Uniw. Opolski ; 2001, s. 131-137