Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kurz, Josef lieferte 7 Treffer
1

Sto let od narození prof. dr. Josefa Kurze

Večerka, Radoslav, in: Universitas, č. 2, 2001, s. 26-27
2

Paleoslovenica. Památce Josefa Kurze 1901-1972

Praha 1991
3

Češkite slavisti i srednovekovnata kniževnost

Stojčevska-Antik, Vera, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 65-74
4

Odkaz Josefa Kurze v oboru staroslověnské syntaxe

Večerka, Radoslav, in: Opera Slavica, 12, č. 2, 2002, s. 42-48
5

Osobní fond Josef Kurz

Bahenská, Marie, in: Práce z dějin Akademie věd, 6, č. 1, 2014, s. 121-128
6

Oldřich Hujer (25. XI 1880-4. VI 1942) a mapování československé baltistiky. Příspěvek k dějinám filologie

Hoskovec, Tomáš, in: Slavia, 81, č. 1, 2012, s. 43-69
7

Medailony

in: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy, Brno, MU 1993, s. 105-255