Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kubátová, Marie lieferte 5 Treffer
1

Výrazy spojené s lékarenskou praxí v knihách M. Kubátové

Kolářová, Ivana, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 3, 2000, s. 170-173
2

Funkce cizojazyčných prostředků v knihách Marie Kubátové

Kolářová, Ivana, in: Stylistyka, 12, 2003, s. 225-235
3

Nejstarší pohádka světa: o sakrální frazématice v díle Marie Kubátové

Vondráček, Miloslav, in: Zeszyty Naukowe Uniw. Opolskiego. Slawistyka (Opole), 2, 1997, s. 71-75
4

Analýza vlastních jmen v Nedělních pohádkách od M. Kubátové

Suchánková, L., in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 12, Hradec Králové, 2003, s. 36-42
5

Nejstarší pohádka světa: o sakrální frazeologii v díle Marie Kubátové

Vondráček, Miloslav, in: Frazeologia a religia : Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego Opole, 4-6 września 1996 r, Opole, Komisja Frazeologii Słowiańskiej Międzynar. Komitetu Sław. 1996, s. 105-107