Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kučera, Henry lieferte 10 Treffer
1

A linguistic round trip: from practice to theory and back

Kučera, Henry, in: First person singular 3: Autobiographies by North American scholars in the language science, Amsterdam, Benjamins ; 1998, s. 81-95
2

Zemřel český průkopník (nejen) korpusové lingvistiky

Hajičová, Eva, in: Slovo a slovesnost, 71, č. 3, 2010, s. 237-238
3

In memory of Professor Henry Kučera

Hajičová, Eva, in: Linguistica Pragensia, 20, č. 2, 2010, s. 106-107
4

For Henry Kučera. Studies in Slavic philology and computational linguistics

Mackie, Andrew W. Ann Arbor 1992
5

Salutatio

Mareš, František Václav, in: For Henry Kučera : Studies in Slavic philology and computational linguistics, Ann Arbor : Michigan Slavic Publications, 1992, s. 3-4
6

Publications by Henry Kučera

in: For Henry Kučera : Studies in Slavic philology and computational linguistics, Ann Arbor : Michigan Slavic Publications, 1992, s. XXI-XXiX
7

Americká studie o mluvené češtině [Kučera, Henry: Phonemic variations of spoken Czech, Word 11, 1955, s. 575-602]

Daneš, František, in: Naše řeč, 40, 1957, s. 296-300
8

The Semantics and Discourse Function of Habitual-Iterative Verbs in Contemporary Czech

Danaher, David S. München 2003
9

Umějí děti česky?

Sgall, Petr; Bermel, Neil; Čermák, František; Hajičová, Eva; Hronek, Jiří; Janda, Laura A.; Kučera, Henry; Kučera, Karel; Schmiedtová, Věra; Suk, Jaroslav; Townsend, Charles Edward, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 9-10, 2001-02, s. 237-243
10

Fonetika a fonologie

Šefčík, Ondřej, in: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky [KapDČJazB], Praha, Academia ; 2007, s. 281-295