Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kočová, Zuzana lieferte 4 Treffer
1

Jazykové prostředky stylizace zážitků z putování v cestopisech Z. Kočové (Chvála putování, Potíže putování)

Kolářová, Ivana, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 73-83
2

Sdělování dojmů a zážitků z cestování po Anglii v knihách K. Čapka a Z. Kočové

Kolářová, Ivana, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 59-65
3

Einige Sprachmittel im Dialog des Erzählers mit seinem Leser und mit den literarischen Gestalten in der tschechischen Prosa

Kolářová, Ivana, in: Dialoganalyse 6. Teil 2 : Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996, Tübingen, Niemeyer ; 1998, s. 395-401
4

Obrazy každodenní komunikace v textech současné české prózy. Názory na funkci prostředků z různých vrstev národního jazyka

Kolářová, Ivana, in: Literární věda na prahu 21. století, Opava, SlU ; 2000, s. 155-169.