Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Knop, Alois lieferte 8 Treffer
1

Bibliografie prof. PhDr. A. Knopa, CSc

Bayerová, Naděžda; Svoboda, Jiří, in: Jazyk, literatura, umění : Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity, sv. 131, řada D-29, Ostrava, OU ; 1992, s. 7-10
2

Osmdesátiny Aloise Knopa

Frydrychová, Milena, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 1-2, 1997-98, s. 39-40
3

Malá vzpomínka na pedagoga A. Knopa

buš, in: Svoboda (Ostrava), 2001, 31.5.2001
4

Významné jubileum

Frydrychová, Milena, in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1997, 3.6.1997
5

Za profesorem Aloisem Knopem. K prvnímu výročí úmrtí

Bayerová, Naděžda, in: Jazykovědné aktuality, 39, č. 1-2, 2002, s. 59-60
6

Profesor Alois Knop jubilující

Bayerová, Naďa, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 156-159
7

K životnímu jubileu prof. PhDr. Aloise Knopa, CSc

Bayerová, Naděžda; Svoboda, Jiří, in: Jazyk, literatura, umění : Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity, sv. 131, řada D-29, Ostrava, OU ; 1992, s. 5-6
8

K diverzifikaci dějin češtiny. Slezsko

Malicki, Jarosław, in: Slavica Pragensia, 42, 2014, s. 83-91