Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Klatovský, Ondřej lieferte 7 Treffer
1

Schülerdialoge als historische Quelle. Bemerkungen zum Büchlein von Ondřej Klatovský

Štědroň, Petr, in: Brücken, 11, 2003 (2004), s. 41-78
2

Zur individuellen tschechisch-deutschen Zweisprachigkeit in Böhmen (2). Eine Fallstudie aus dem 16. Jahrhundert

Šimečková, Alena, in: Germanistica Pragensia, 13, 1998, s. 93-103
3

Jak se cizinci v XVI. a XVII. století učili česky

Kubišta, Albert, in: Bádání o jazycích a literaturách : Prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., k životnímu jubileu, Praha, UK 2002, s. 131-138.
4

O jedné učebnici pro cizince ze 16. století

Hádková, Marie, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 47-51.
5

Bestseller in der frühen Neuzeit. Die verschiedenen Ausgaben des Gesprächsbüchleins von Ondřej Klatovsky

Opava, Zdeněk, in: Die Volkssprachen als Lerngegenstand im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Berlin, de Gruyter ; 2002, 58 s.
6

Textologický pohled na učebnice češtiny pro cizince Ondřeje Klatovského z Dalmanhorstu

Hádková, Marie, in: Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 56], Praha, FF UK ; 2013, s. 89-96
7

Konverzační příručky jako pramen k poznání každodenního života raně novověké měšťanské společnosti

Fejtová, Olga, in: Opera romanica 11. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven : Jazyk a řeč knihy, České Budějovice, JU ; 2009, s. 213-231.