Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kant, Immanuel lieferte 15 Treffer
1

Ještě k úvahám Jiřího Pechara nad překladem Kantova termínu "Verstand"

Kuneš, Jan, in: Filosofický časopis, 51, č. 4, 2003, s. 665-674
2

Ke kritickým poznámkám Jana Kuneše

Pechar, Jiří, in: Filosofický časopis, 51, č. 3, 2003, s. 471-475
3

K překládání Kantova pojmosloví

Pechar, Jiří, in: Filosofický časopis, 41, č. 1, 1993, s. 109-113
4

Idee: ke klíčovému termínu Kantovy Kritiky soudnosti

Pokorný, Martin, in: Svět literatury, 17, č. 36, 2007, s. 5-33
5

Jiří Pechar a jeho kritika tradičního překladu Kantova termínu "Verstand"

Kuneš, Jan, in: Filosofický časopis, 51, č. 1, 2003, s. 119-129
6

Ještě k debatě o překládání Kantova termínu "Verstand"

Pechar, Jiří, in: Filosofický časopis, 52, č. 1, 2004, s. 103-106
7

Odpověď Petru Glombíčkovi v diskusi o překladu kantovského termínu "Verstand"

Kuneš, Jan, in: Filosofický časopis, 52, č. 1, 2004, s. 107-116
8

Kantovo sémiotické pojetí mysli

Šlerka, Josef, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 318-325
9

Poznámka k překladatelské diskusi Jana Kuneše s Jiřím Pecharem

Glombíček, Petr, in: Filosofický časopis, 52, č. 1, 2004, s. 875-880
10

"Přátelský přípisek"Immanuela Kanta k litevskému slovníku

Hoskovec, Tomáš, in: Filosofický časopis, 50, č. 1, 2002, s. 125-146