Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Körner, Vladimír lieferte 5 Treffer
1

Nebarevná barevnost jednoho románu (pokus o rozbor literárního díla očima výtvarníka)

Podráská, Eva, in: Varia 9 : Zborník materiálov z 9. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999.), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnost ; 2002, s. 156-159
2

"Der Wind je vítr, das Feld pole". Cizí jazyky v próze Vladimíra Körnera

Mareš, Petr, in: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza 2010, s. 361-368.
3

Mluvenostní stylizace a využití nespisovných výrazů v některých prozaických dílech současné české literatury

Kolářová, Ivana, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 166-168.
4

Způsoby vyjádření mlčení v uměleckém textu

Konopková, Jindra, in: Slovo a slovesnost, 64, č. 1, 2003, s. 21-30
5

Nejen jazykem českým. Studie o vícejazyčnosti v literatuře

Mareš, Petr Praha 2012