Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jireček, Konstantin lieferte 10 Treffer
1

Balkanistika a slavistika. (Místo úvodu)

Dorovský, Ivan, in: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca 4 : (Příspěvky přednesené na 4. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994), Brno, MU ; 1995, s. 3-11
2

Jirečkove prednášky zo slovanskej onomastiky na viedenskej univerzite. (Z archívu K. Jirečka v Sofii.)

Blanár, Vincent, in: Slavica Slovaca, 37, č. 1, 2002, s. 57-64
3

Bălgarskoto slovo na profesor Konstantin Ireček

Ivanova, Diana, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 258-262
4

Toponimijata v Bălgarija prez pogleda na Konstantin Ireček (văz osnova na knigata mu Pătuvanija po Bălgarija )

Dimitrova-Todorova, Liljana, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 513-517.
5

Konstantin Jireček a Pavol Jozef Šafárik

Blanár, Vincent, in: Pavol Jozef Šafárik v slovenskej a českej slavistike [P. J. Šafárik...] : Zborník venovaný XI. medzinárodnému zjazdu slavistov v Bratislave, Košice, Východoslov. vydavatelstvo ; 1993, s. 191-195
6

Dosud neznámé osudy Jirečkovy korespondence

Dorovský, Ivan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. C 43, 1997, s. 129-143
7

Balkanistická studia a počátky české byzantologie

Havlíková, Lubomíra, in: Litteraria humanitas. 10 : Slavistika a balkanistika, Brno, MU ; 2001, s. 13-18
8

The contribution of Czech scholars to classical education in Bulgaria

Gerdjikova, Violeta, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 222-226.
9

Slawen und Slawisten im kulturellen und akademischen Leben Wiens

Marinelli-König, Gertraud, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 45, 1999, s. 91-104
10

Makedonská literatura, kultura, dějiny a jazyk v českých zemích a na Slovensku (1945-1995)

Dorovský, Ivan, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 29-39