Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jančák, Pavel lieferte 8 Treffer
1

Životní jubileum Pavla Jančáka

Bachmannová, Jarmila, in: Jazykovědné aktuality, 39, č. 1-2, 2002, s. 63-65
2

Pavel Jančák osmdesátiletý

Balhar, Jan, in: Naše řeč, 89, č. 4, 2006, s. 219-220
3

Zemřel dialektolog Pavel Jančák

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 91, č. 3, 2008, s. 159-160
4

Zemřel Pavel Jančák

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 19, č. 2, 2008-09, s. 57-59
5

K odpovědi Zb. Holuba na článek Pavla Jančáka "Soumrak české dialektologie?"

Balhar, Jan, in: Naše řeč, 87, č. 5, 2004, s. 238-239
6

Nad recenzí k regionálnímu výkumu na jihu Čech

Holub, Zbyněk, in: Naše řeč, 87, č. 5, 2004, s. 233-237
7

Vliv jazykových faktorů na užívání protetického v- v pražské mluvě

Chromý, Jan, in: Slovo a slovesnost, 76, č. 1, 2015, s. 21-38
8

Rozhovory s českými lingvisty 1

Editor Chromý, Jan Praha 2007