Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jagić, Vatroslav lieferte 10 Treffer
1

Prve Jagićeve veze s češkom slavistikom

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Istra (Pula), č. 4, 1988, s. 27-34
2

Sedemdeset godina po smrti Vatroslava Jagića ili jugoslovenski fin de siècle velikog slaviste

Milojković, Andjelka, in: Práce z dějin slavistiky 17 : Bohemistika - sorabistika - polonistika - jihoslovanská miscelanea, Praha, Euroslavica ; 1994, s. 113-120
3

Jagićev seminar na Filološkom fakultetu Beogradskog Univerziteta. Na sedemdesetu godišnjicu od smrti V. Jagića

Milojković, Andjelka, in: Slavia, 62, č. 2, 1993, s. 187-192
4

Der tschechische biblische Text zwischen den sog. Jagić-Glossen des XII. Jahrhunderts und der modernen ökumenischen Übersetzung

Vintr, Josef, in: Münstersches Logbuch zur Linguistik (Münster), 6, 1999, s. 67-78
5

České biblické slovo jako vývojový faktor stylové stratifikace národního jazyka - od Jagićových glos 12. století po moderní ekumenický překlad

Vintr, Josef, in: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 1. díl [Pocta UK 1] : Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.-26. srpna 1998, Praha, UK ; 1998, s. 215-228
6

K aktuálním problémům slovanské filologie. Tradice a perspektivy literárněvědné slavistiky

Zelenka, Miloš, in: Slavia, 69, č. 1, 2000, s. 9-25
7

Glosa ke grafice Jagiçových a Paterových glos

Vintr, Josef, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 43-52.
8

Problema proischoždenija staroslavjanskogo jazyka v trudach V. Jagiča

Kurkina, Ljubov' Viktorovna, in: Slavia, 83, č. 3, 2014, s. 262-269
9

Sprachwissenschaftliche Weissrussistik in Österreich-Ungarn

Bieder, Hermann, in: Germanoslavica, 17, č. 1-2, 2006, s. 65-84
10

Dobrowsky and the Slavonic Bible. Josef Dobrowsky's Contribution to the Study of the Slavonic Bible together with a Survey of Previous Scholarship and an Appreciation of His Lasting Influence on Slav Biblical Studies. A Companion Volume to the Proceedings of the International Conference Josef Dobrovský Fundator Studiorum Slavicorum, Prague, 10th-13th June, 2003

Thomson, Francis J. Ed. by Vavřínek, Vladimír Praha 2004