Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Haller, Jiří lieferte 14 Treffer
1

Rytíř řeči české. Sto let od narození českého filologa Jiřího Hallera

Jaroš, Vlastimil; Borská, Helena, in: Severočes. regionál. deník (Ústí n. Labem), 1995, 29.12.1995
2

Kritika Pražského lingvistického kroužku, názorů a díla Jiřího Hallera a Jakobsonova účast v ní

Stich, Alexandr, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 59 s.
3

Spor o sloveso "odviseti"mezi dr. Jiřím Hallerem a Pražským lingvistickým kroužkem

Formánek, Martin, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 108-110
4

"V polemickém zapálení"

Koupil, Ondřej, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 4, 2000, s. 262-265
5

Jiří Haller - osobnost české lingvistiky

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 89, č. 5, 2006, s. 234-241
6

Hallerova teorie jazykové správnosti

Jelínek, Milan, in: Usta ad Albim Bohemica, 1, č. 3, 2002, s. 21-28
7

Několik poznámek k českému jazykovému purismu

Lipowski, Jaroslav, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 109-114.
8

Jiří Haller mezi purismem a strukturalismem

Vuković, Petar, in: Přednášky a besedy ze 43. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 43], Brno, MU ; 2010, s. 191-202
9

V. Šmilauer a J. Haller v protivenstvích doby

Lutterer, Ivan, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 4, 2000, s. 254-262
10

O češskom jazykovom purizme novogo vremeni

Jelínek, Milan Neščimenko, Galina P., in: Globalizacija - etnizacija : Etnokul'turnyje i etnojazykovyje processy / Kniga 2, Moskva, Nauka 2006, s. 30-63