Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Gerov, Najden lieferte 5 Treffer
1

Konservativna li orfografija slovarja Najdena Gerova?. Slovar' Najdena Gerova kak zerkalo vremeni

Gladkova, Hana, in: Najden Gerov v istorijata na bălgarskata nauka i kultura : Materiali ot Nacionalnata konferencija s meždunarodno učastie, 13-15 noemvri 2000, Sofija, Sofija, Akad. izd. "Prof. Marin Drinov" 2002, s. 41-55
2

Kategorie gramatického rodu substantiv v bulharštině. Na materiále slovníku Najdena Gerova ve srovnání s dalším rozvojem bulharštiny

Gulová, Hana Praha 1988
3

Dielo Antona Bernoláka a Najdena Gerova v kontexte dejin

Sedláková, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 843-847.
4

Nomina agentis i nomina actoris v "Češko-nemskija rečnik"na Jozef Jungman i v "Rečnika na bălgarskija ezik"na Najden Gerov (kratăk pregled)

Makedonska, Emilija, in: Najden Gerov v istorijata na bălgarskata nauka i kultura : Materiali ot Nacionalnata konferencija s meždunarodno učastie, 13-15 noemvri 2000, Sofija, Sofija, Akad. izd. "Prof. Marin Drinov" 2002, s. 283-286
5

Jména činitelská a konatelská (J. Jungmann a N. Gerov)

Makedonska, Emilija Sofija 2000