Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Ezop lieferte 4 Treffer
1

Datace prvního překladu Ezopových bajek

Petrů, Eduard, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 11-14.
2

On the origin of English animal idioms

Vokáčová, Jana, in: Silesian Studies in English 2006 : International Conference of English and American Studies Opava 18-19 September 2006 (Proceedings), Opava, SlU ; 2006, s. 290-294
3

Ezopovy bajky. Katonova dvojverší. Rada otce synovi

K vyd. připrav., slovníčkem, vysv., ed. pozn. a textově krit. pozn. opatř. Petrů, Eduard Brno 1999
4

Humanistické hláskosloví a Ezopovy Fabule v překladu Jana Akrona Albína

Nováková, Alena, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 106-120