Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Evropská unie lieferte 130 Treffer
1

Organizace a způsob práce překladatelského oddělení Evropské komise - konkursy na místa překladatelů, perspektiva pro překladatele z kandidátských zemí

Kadlec, Jaromír, in: Tlumočení - překlad, 13, č. 64, 2002, s. 7-8 [1652-1653]
2

Překladatelská oddělení institucí Evropské unie sídlící v Lucemburku

Kadlec, Jaromír, in: Tlumočení - překlad, 14, č. 67, 2003, s. 4 [1762]
3

Místní oddělení pro překlad a tlumočení Evropské unie v České republice

Jones, Roderick, in: Tlumočení - překlad, 14, č. 68, 2003, s. 10-11 [1804-1805]
4

Euroregionální přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici

Eds. Wahla, A. Ostrava 2001
5

Rok 2001 - Evropský rok jazyků

Goulliová, Květa, in: Cizí jazyky, 44, č. 3, 2000-01, s. 76-77
6

Anglicko-slovenská terminológia Európskej únie - skratky

Hájiková, Augustína, in: Tlumočení - překlad, 12, č. 59, 60, 2001, s. 26 [1524], 9 [1547]
7

EU Harmoniser - Konkordanční slovník přistoupení k EU. Česky-anglicky-francouzsky-německy-polsky, plus zkrácené verze finsky-italsky-maďarsky-slovensky

Štefec, Rudolf, in: Tlumočení - překlad, 16, č. 75, 2005, s. 22-23 [2020-2021]
8

Der Begriff der öffentlichen Gesundheit als Herausforderung für den EU-sprachdienst

Sander, Gerald G., in: Lingua Germanica 2008, Plzeň [LingG] : Sborník z konference: otázky česko-německých a německo-českých jazykových, literárních a kulturně-historických vztahů, Plzeň, ZČU ; 2008, s. 93-97
9

Frekventované zkratky významných mezinárodních společenství. 2. díl: Evropská unie

Připrav. Svěrák, Antonín Praha 2003
10

Aktuální slovník Evropské unie

Schrötter, Hans Jörg Praha 2003