Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Erben, Karel Jaromír lieferte 20 Treffer
1

Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Suppl. 14. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15.-16. dubna 2011 na Malé Skále. 2 sv

Editor Piorecká, Kateřina Semily 2011
2

Erbenova Kytice v počítači

Fiala, Jiří, in: Česká literatura, 44, č. 6, 1996, s. 656-657
3

Dvě stě let básníka vlasti naší milé

Dobiáš, Dalibor, in: Lidové noviny (Praha), 24, 2011, 7.11.2011
4

Potíže s Erbenem. Osudy edičních prací nad korespondencí K. J. Erbena

Černý, Marcel; Boháček, Jan, in: Slavia, 78, č. 3-4, 2009, s. 259-286
5

Words in music - music in words

Doubravová, Jarmila, in: Přednášky z 41. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 41], Praha, UK ; 1998, s. 203-211
6

Ženské pohádkové bytosti (aktivita ženských postav v díle K. J. Erbena a B. Němcové)

Chmelíková, Věra, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 96-98
7

"Mocné slovo", řeč a komunikace v Erbenově Kytici

Vaňková, Irena, in: Česká literatura, 48, č. 5, 2000, s. 630-635
8

Analýza vlastních jmen v Erbenově Kytici

Jirásková, L., in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 12, Hradec Králové, 2003, s. 28-31
9

Balady Jakuba Barta-Čišinského a česká tvorba baladická

Koubová, Lucie, in: Lětopis, 40, č. 2, 1993, s. 86-88
10

Česká literární klasika, moderna a postmoderna v komiksovém hávu

Hoffmannová, Jana; Hoffmann, Bohuslav, in: Přednášky z 50. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 50], Praha, FF UK ; 2007, s. 70-85