Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Eisner, Pavel lieferte 36 Treffer
1

Pavel Eisner: Chrám i tvrz. Kniha o češtině

Filipec, Josef, in: Sborník 1988 Kruhu přátel českého jazyka, Praha, SdK ROH Melantrich ; 1988, s. 2-7
2

Paul Eisner oder das tschechische Schicksal

Franěk, Jiří, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 316-329
3

Pavel Eisner - znalec české řeči [1889-1958]

red., in: Lidové noviny (Praha), 11, č. 158, 1998, s. 11, 9.7.1998
4

Lump nemůže po česku dobře psát

Pincová, Zdeňka, in: Slovo (Praha), 1998, 8.7.1998
5

Ještě jednou Pavel Eisner

Franěk, Jiří, in: Sborník 1990-1991 Kruhu přátel českého jazyka, Praha, Klub Melantrich ; 1993, s. 1-16
6Daneš, František, in: Práce (Praha), 8.7.1978
7

K recepci díla Pavla Eisnera v populárně-vědeckých lingvistických pracích

Žídková, Dagmar, in: Na rozhraní kultur - Případ Paul/Pavel Eisner : Sborník příspěvků přednesených na mezinároním sympoziu, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 229-239
8

Důvěrník češtiny Pavel Eisner

Stropnický, Matěj, in: Literární noviny (Praha), 2004, 29.3.2004
9

Setkání s Pavlem Eisnerem

Bartková, Hana, in: Hanácké noviny (Olomouc), 1994, 14.1.1994
10

Údělem této země je symbióza. Před sto dvaceti lety se narodil Pavel Eisner - novinář, básník, překladatel a velký milovník češtiny

Polák, Pavel, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 22, 2009, s. 24., 10.1.2009