Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach DESAM lieferte 9 Treffer
1

DESAM - annotated corpus for Czech

Pala, Karel; Rychlý, Pavel; Smrž, Pavel, in: Proceedings of SOFSEM'97, Berlin 1997 : Theory and Practice of Informatics, Berlin, Springer Verlag ; 1997, s. 60-69
2

Mluvnice versus korpus. Několik poznámek k problémům dubletních a variantních koncovek českých substantiv

Osolsobě, Klára, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 333-336
3

DESAM - approaches to disambiguation. Technical Report FI-MU-97-09

Pala, Karel; Rychlý, Pavel; Smrž, Pavel Brno 1997
4

New tools for disambiguation of Czech texts

Smrž, Pavel; Žáčková, Eva, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'98] : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD'98, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998, Brno, MU 1998, s. 129-134
5

Rarity of words in a language and in a corpus

Hlaváčová, Jaroslava, in: Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Athens, Greece 31 May - 2 June 2000. Vol. 3 : Proceedings, Athens, 2000, s. 1595-1598
6

Automatic structuring of written texts

Veber, Marek; Horák, Aleš; Julinek, Rostislav; Smrž, Pavel, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'99] : Second International Workshop, TSD'99, Plzen, Czech Republic, September 13-17, 1999. Proceedings, Berlin, Springer ; 1999, s. 101-104
7

Detecting annotation errors in a corpus by induction of syntactic patterns

Nepil, Miloslav, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'03] : 6th International Conference, TSD 2003 České Budějovice, Czech Republic, September 8-12, 2003. Proceedings, Berlin, Springer 2003, s. 74-81
8

Frekvence vzorů českých substantiv (na materiálu ČNK)

Osolsobě, Klára; Pala, Karel; Rychlý, Pavel, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 77-94
9

Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu

Osolsobě, Klára, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 33-50