Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Cyril lieferte 8 Treffer
1

Konstantin-Cyril, Metoděj a filologie

Ziffer, Giorgio, in: Cyrilometodějská misie a Evropa : 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu, Brno, Archeologický ústav AV ČR 2014, s. 250-251
2

Mezi Krakovem a Prahou. Kult sv. Cyrila a Metoděje v obou církevních provinciích ve svědectví liturgických textů

Stawski, Marek, in: Časopis Matice moravské (Brno), 135, č. 1, 2016, s. 3-20
3

Cyril a Metoděj - doba, život, dílo

Editor Mitáček, Jiří Brno 2013
4

Cyril a Metoděj - doba, život, dílo

Editor Mitáček, Jiří Brno 2013
5

Cyrilometodějská misie a Evropa. 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu

Kouřil, Pavel Brno 2014
6

Věrozvěsti mostu/

Petráček, Zbyněk, in: Lidové noviny (Praha), 26, č. 155, 2013, s. 10, (4. 7.)
7

Jazykový koutek

Sommerová, Olga, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Pátek, 28, č. 35, 2015, s. 4., 28.8.2015
8

Pojetí spisovného jazyka českého v díle dr. Františka Cyrila Kampelíka

Koblížek, Vladimír, in: Češtinář, 15, č. 5, 2004-05, s. 141-156