Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Cimrman, Jára lieferte 6 Treffer
1

Vlastní jména jako prostředek mystifikace

Dvořáková, Žaneta, in: Bohemica Olomucensia, 3, č. 1, 2011, s. 174-183
2

Jára Cimrman a jazyk český

Cravens, Craig, in: Přednášky a besedy ze 43. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 43], Brno, MU ; 2010, s. 7-8
3

Cimrman anglicky: zajíc místo husy

Urban, Pavel, in: Metro (Praha), č. 74, 2016, s. 9, 18.4.2016
4

Cimrmani v kontextu postmoderny

Bartůňková, Jana; Zeman, Jiří, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 222-229
5

Dialogické interpretace

Hoffmann, Bohuslav; Hoffmannová, Jana Praha 2015
6

"Also: Nazdar!". Aspekty textové vícejazyčnosti

Mareš, Petr Praha 2003