Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Chloupek, Jan lieferte 30 Treffer
1

Soupis prací Jana Chloupka od roku 1988

in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 203-205
2

K sedmdesátinám Jana Chloupka

Krčmová, Marie, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 156-157
3

Jubilant Jan Chloupek

Krčmová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 9-10, 1997-98, s. 228-229
4

Rozhovor jubilujícího Učitele s žákyní při příležitosti životního jubilea prof. Jana Chloupka

Krčmová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. 1-2, 1998, s. 61-65
5

Jubileum prof. Jana Chloupka

Minářová, Eva, in: Stylistyka, 7, 1998, s. 404-411
6

Loučíme se s Janem Chloupkem

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 4, 2003, s. 15-16
7

Zemřel profesor Jan Chloupek

Večerka, Radoslav, in: Slovenská reč, 68, č. 6, 2003, s. 369-371
8

Zemřel Jan Chloupek

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 14, č. 2, 2003-04, s. 43-44
9

Odišiel profesor Jan Chloupek

Ripka, Ivor, in: Jazykovedný časopis, 55, č. 1, 2004, s. 79-80
10

Rozloučení s Janem Chloupkem

Minářová, Eva, in: Naše řeč, 87, č. 1, 2004, s. 44-45