Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Chanovský, Albert lieferte 6 Treffer
1

Necrologium P. Albrechta Chanovského

Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 119, č. 1-4, 1996, s. 168
2

Elogium P. Alberta Chanovského v Menologiu S. J

Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 118, č. 1-2, 1995, s. 100-104
3

Albert (Vojtěch) Chanovský a jeho Správa křesťanská

Jaklová, Marie, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 83-91
4

Jazyk a styl českých kázání Alberta (Vojtěcha) Chanovského

Jaklová, Alena, in: K jazyku a stylu českých barokních textů 2 [JazStČBar 2] : Sborník katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 2000, s. 47-61
5

Jazyk a styl českých barokních textů A. Chanovského a O. F. de Waldta

Jaklová, Alena, in: Wiener slavistisches Jahrbuch, 46, 2000, s. 257-270
6

K jazykové stránce českých barokních textů, zejména kázání

Jaklová, Alena, in: Stylistyka, 8, 1999, s. 291-305