Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Brandner, Aleš lieferte 8 Treffer
1

Šedesátiny Aleše Brandnera

Jiráček, Jiří, in: Časopis pro moderní filologii, 87, č. 1, 2005, s. 61-62
2

Šedesátiny Aleše Brandnera

Žaža, Stanislav, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 135-136
3

Soupis prací doc. PhDr. Aleše Brandnera, CSc., za léta 1972-2004

bez autora, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 161-176
4

Aleš Brandner šedesátníkem

Jiráček, Jiří, in: Opera Slavica, 14, č. 4, 2004, s. 47-48
5

Sedmdesátiny Aleše Brandnera (*31. 12. 1944)

Žaža, Stanislav, in: Jazykovědné aktuality, 51, č. 1-2, 2014, s. 47-49
6

K životnímu jubileu Aleše Brandnera

Gazda, Jiří, in: Opera Slavica, 24, č. 4, 2014, s. 53-55
7

Sedmdesátiny brněnského rusisty Aleše Brandnera (31. 12. 1944)

Žaža, Stanislav, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 2, 2014, s. 90-92
8

Medailony

in: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy, Brno, MU 1993, s. 105-255