Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Brabcová, Radoslava lieferte 15 Treffer
1

"Ale byl to právě češtinář, a proto jsem se rozhodla pro český jazyk". (Interview.)

O. M., in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 7-15
2

Životní jubileum profesorky Radoslavy Brabcové

Martincová, Olga, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 265-267
3

Blahopřání Radoslavě Brabcové

Pišlová, Simona, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 1-2, 1995-96, s. 38-39
4

Bibliografie prací prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc

Horáčková, Iveta, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 101-108
5

Prof. Kvapilová Brabcová a rozvoj oboru v Plzeňském kraji

Vejvodová, Jana; Suda, Zdeněk, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, 215 s.
6

Rozumět jazyku. Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc

Uspoř. Mališ, Otakar Praha 1995
7

Životopis: Radoslava Kvapilová Brabcová, prof., PhDr., CSc

Šmejkalová, Martina, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 19-20
8

Vedoucí katedry paní profesorka Kvapilová Brabcová a pěstování vědy

Hájková, Eva, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 213-214
9

Od řádu jazykového k řádu lidskému

Bouchal, Hynek; Laitl, Vít, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 217-221
10

Bibliografie prof. PhDr. Radoslavy Kvapilové Brabcové, CSc

in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 223-234