Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bezruč, Petr lieferte 16 Treffer
1

Předmluva

Daneš, František, in: Konkordanční a frekvenční index k Slezským písním Petra Bezruče, Praha, Ostrava, Soc. akademie ; 1969, 9 s.
2

Antické literární ozvuky v Bezručových Slezských písních

Večerka, Radoslav, in: Graeco-Latina Brunensia, 14, č. 1-2, 2009, s. 357-363
3

Kritika slov Karla Čapka po 88 letech

Slomek, Jaromír, in: Zpravodaj SBČ, č. 45, 2006, s. 64-68
4

Konkordanční a frekvenční index k Slezským písním Petra Bezruče

Za ved. Štindlové, Jitky Praha, Ostrava 1969
5

Z večerní školy versologie 4. Daktyl

Červenka, Miroslav Vědec. red. Sgallová, Květa Praha 1999
6

S použitím kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha Králíka

Kosák, Michal Praha 2013
7

Bezručova báseň Smrt Césarova

Všetička, František, in: Slezský sborník, 91, č. 3, 1993
8

Kompozice Bezručovy básně Jen jedenkrát

Všetička, František, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 42, č. 1, 1993, s. 76-79
9

O kompoziční výstavbě Bezručovy básně

Všetička, František, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 43, č. 2, 1994, s. 168-173
10

Bezručův Kovkop

Všetička, František, in: Bohemistyka, 17, č. 1, 2017, s. 39-45