Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Benedikt z Nudožer, Vavřinec lieferte 33 Treffer
1

Vavřinec Benedikt Nudožerský jako typ humanistického vzdělance

Outrata, Filip, in: Acta Universitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 42, č. 1-2, 2002, s. 59-74
2

Vavřinec Benedikt z Nudožer - (polo)zapomenutý předchůdce Komenského

Outrata, Filip, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 1, 1998, s. 14-18
3

Izvlečenije iz "češskoj grammatiki"XVII v. Lavrentija Benedika Nudožerskogo. Por. s latin. Ju. S. Maslova

in: Iz istorii nauki o jazyke : Mežvuzovskij sbornik pamjati professora Ju. S. Maslova, Sankt-Peterburg, Izd. Sankt-Peterburgskogo univ. ; 1993, s. 142-154
4

Humanista z Nedožier. Venované 450. výročiu narodenia a 390. výročiu úmrtia Vavrinca Benedikta z Nedožier

Čiliak, Ondrej Prievidza 2005
5

Čtyři sta let od vydání české mluvnice Vavřince Benedikta z Nudožer

Kraus, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 54, č. 2, 2003-04, s. 91-92
6

Pilný Benedikt Vavřinec

Zborovská, Zina, in: Hradecké noviny (Hradec Králové), 1997, 27.1.1997
7

Vavrinec Benedikt z Nedožier 1555-1615

Majtán, Milan, in: Slovenská reč, 68, č. 2, 2003, s. 115-117
8

Práce slovenských autorov pôsobiacich v Čechách používané pri výučbe jazyka v období humanismu

Škovierová, Angela, in: Varia 10 : Zborník materiálov z 10. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. - 24. 11. 2000), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2003, s. 34-39
9

Bol neposedný či prenasledovaný? Vavrinec Benedikt (1555-1615), rodák z Nedožier-Brezian, bol aj tvorcom českej gramatiky

Zrubec, Laco, in: Slovenská republika víkend, 5, č. 8 (42), 1998, s. 8
10

Slovenská identita našich slovenských predkov

Majtán, Milan, in: Kultúra slova, 42, č. 1-6, 2008, s. 257-261