Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Balhar, Jan lieferte 8 Treffer
1

Dodatek k soupisu prací Jana Balhara (navazuje na SPFFBU A 44, 1996, s. 145-150)

Šimečková, Marta, in: Linguistica Brunensia, 59, č. 1-2, 2011, s. 251-252
2

Jan Balhar (*1931): bibliografie prací za léta 1957-1996

in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 145-150
3

Sedmdesát let Jana Balhara

Fic, Karel, in: Naše řeč, 84, č. 4, 2001, s. 169-170
4

Jubileum Jana Balhara

Šipková, Milena, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 55, č. A 54, 2006, s. 219-220
5

Jazykovědec a pedagog Jan Balhar

Čižmárová, Libuše, in: Naše řeč, 94, č. 2, 2011, s. 101-103
6

Jan Balhar osmdesátiletý

Hlubinková, Zuzana, in: Linguistica Brunensia, 59, č. 1-2, 2011, s. 262-263
7

Rozhovory s českými lingvisty 2 [Rozhovory 2]

Editor Chromý, Jan Praha 2009
8

Medailony

in: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy, Brno, MU 1993, s. 105-255