Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Anderš, Josef lieferte 16 Treffer
1

Životní jubileum slavisty Josefa Anderše

Kořenský, Jan, in: Slovo a slovesnost, 60, č. 2, 1999, s. 157-158
2

Profesor Anderš šedesátníkem

Flídrová, Helena; Vysloužilová, Eva, in: Rossica Olomucensia, 37, 1999, s. 5-6
3

K šedesátinám profesora Anderše

Flídrová, Helena, in: Opera Slavica, 9, č. 2, 1999, s. 36-37
4

Soupis prací profesora Josefa Anderše

Anderšová, Alvína, in: Ucrainica, 1, 2004, s. 13-20
5

K sedmdesátinám profesora Josefa Anderše

Vysloužilová, Eva, in: Opera Slavica, 19, č. 2, 2009, s. 48-49
6

K sedmdesátinám profesora Josefa Anderše

Vysloužilová, Eva, in: Ucrainica, 4, 2010, s. 10-11
7

Ukrajins'ka mova čecham podobajet'sja

Dvořáková, J. Anderš, Josef, in: Porohy. Časopis pro Ukrajice v ČR (Praha), č. 4, 2007, s. 6-7
8

Vědec: Však oni si rozumějí

Anderš, Josef, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 29, č. 217, 2008, 15.9.2008
9

Šedesátiny významného slavisty (k jubileu prof. J. Anderše, DrSc.)

Žváček, Dušan, in: Žurnál UP (Olomouc), 1999, 19.3.1999
10

K pětašedesátinám profesora Josefa Anderše

Damborský, Jiří, in: Ucrainica, 1, 2004, s. 11-12