Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Žaža, Stanislav lieferte 35 Treffer
1

Soupis prací Stanislava Žaži od roku 1990

in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 198-201
2

Semidesjatiletiju Stanislava Žaži

Jiráček, Jiří, in: Rossica, 3-4 (1998-99), č. 1, 1999, s. 120-122
3

Osmdesátiny profesora Stanislava Žaži

Brandner, Aleš, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 240-242
4

Životní jubileum prof. Žaži

Jiráček, Jiří, in: Časopis pro moderní filologii, 81, č. 1, 1999, s. 63-64
5

70. narozeniny prof. Stanislava Žaži

Brandner, Aleš, in: Cizí jazyky, 43, č. 1, 1999-2000, s. 30
6

Pracovní zasedání u příležitosti 70. narozenin profesora Stanislava Žaži

Brandner, Aleš, in: Opera Slavica, 9, č. 4, 1999, s. 43-44
7

Sedmdesátiny profesora Stanislava Žaži

Brandner, Aleš, in: Jazykovědné aktuality, 36, č. 3-4, 1999, s. 54-56
8

K životnímu jubileu Stanislava Žaži

Adamec, Přemysl, in: Jazykovědné aktuality, 31, č. 1-2, 1994, s. 62-64
9

Pětašedesátiny profesora Stanislava Žaži

Brandner, Aleš, in: Časopis pro moderní filologii, 76, č. 2, 1994, s. 120-121
10

Životní jubileum profesora Stanislava Žaži

Brandner, Aleš, in: Opera Slavica, 4, č. 2, 1994, s. 47-48