Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Žídek, Pavel lieferte 8 Treffer
1

Kniha Dvacatera umění mistra Pavla Žídka. Část přírodovědná

Hadravová, Alena K vyd. připrav., přel., úvod. studií, pozn. a rejstř. opatř. Hadravová, Alena Praha 2008
2

Latinsko-česká miniatura

Vidmanová, Anežka, in: Pokušení Jaroslava Kolára [PokušeníJK] : Sborník k osmdesátinám, Praha, ÚČL AV ČR ; 2009, s. 77-83
3

Rejsek nebo hranostaj? Nový význam Aristotelova termínu mygalé ve středověku

Šedinová, Hana, in: Listy filologické, 138, č. 1-2, 2015, s. 119-146
4

Esca eius erant locustae . The origin and meaning of the imaginary quadruped locusta

Šedinová, Hana, in: Listy filologické, 138, č. 3-4, 2015, s. 231-268
5

Prostředky dialogizace ve staročeských radách

Millerová, Zora, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 187-190
6

Anthův střet s koněm a jeho odraz ve středověkých encyklopediích a glosářích

Šedinová, Hana, in: Listy filologické, 137, č. 1-2, 2014, s. 7-39
7

Dějiny české hudební terminologie

Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan Brno 2004
8

Dějiny české hudební terminologie. [2., přeprac. vyd.]

Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan Brno 2010