Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach šlechta lieferte 30 Treffer
1

Šlechtické tituly zákon nepovoluje

Majer, Vladimír, in: Večerník (Praha), 2001, 11.4.2001
2

Lucemburkové. O původu jedné dynastie a jejího jména

Leysek, Viliam, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 36, č. 2, 2016, s. 16-30
3

Vývoj šlechtické titulatury v českých zemích

Fliedr, Bob, in: Lidové noviny (Praha), 12, č. 148, 1999, s. 26 příl., 26.6.1999
4

Nad šlechtickými jmény v polovině 16. věku

Pastyřík, Svatopluk, in: Východočeské listy historické (Hradec Králové), 11-12, 1997, s. 101-108
5

"Il est Höchst Zeit"aneb Jaký jazyk pro aristokracii v Čechách a na Moravě v 19. století?

Slabáková, Radka, in: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století : Sborník příspěvků z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 8.-10. března 2001, Praha, KLP ; 2002, s. 102-115.
6

Křestní jména Ronovců

Panáček, Jaroslav, in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 96-110
7

O českých šlechtických titulech

Vykypěl, Bohumil, in: Přednášky a besedy ze 45. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 45], Brno, MU ; 2012, s. 261-262
8

O českých šlechtických titulech

Vykypěl, Bohumil, in: Přednášky a besedy ze 47. ročníku LŠSS [PřednBLŠSS 47], Brno, MU ; 2014, s. 211-212
9

Velké a malé světy mladých šlechtičen 19. století. Sonda do života tří urozených dívek prostřednictvím jejich osobních deníků

Knapiková, Jana, in: Časopis Matice moravské (Brno), 133, č. 1, 2014, s. 91-114
10

Nom de lieu Luxembourg dans les accords du XIVe siècle

Schejbalová, Zdeňka, in: Studia Romanistica, 13, č. 1, 2013, s. 73-79