Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach školství lieferte 11 Treffer
1

Diglossie im Schulwesen in Böhmen nach 1848

Newerkla, Stefan Michael, in: Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern nach 1848 [Sprachenfrage...] : Vorträge des 4. Aussiger Kolloquiums vom 24. bis 25. April 1997, Ústí n. Labem, UJEP ; 1998, s. 167-199
2

Nepřekládejte školy doslovně

Konopásková, Anna, in: Lidové noviny (Praha), 2006, 12.5.2006
3

Jazyková otázka v kultúrnej emancipácii Slovákov v druhej polovici 19. storočia

Podrimavský, Milan, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha, Výzkum. centrum pro dějiny vědy ; 2003, s. 131-145
4

Lexikálne úskalia zo školského prostredia

Barranová, Elena, in: Cizí jazyky, 53, č. 1, 2009-10, s. 25-27
5

Odvrácená tvář habsburských jazykových zákonů v Čechách

Newerkla, Stefan Michael, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 4, 2000, s. 233-253
6

Sprachenpolitik in den bömischen Ländern im Bildungsbereich als Instrument nationaler Desintegration

Brix, Emil, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha, Výzkum. centrum pro dějiny vědy ; 2003, s. 47-59
7

Lexikální interference ve sféře vzdělávání

Höppnerová, Věra, in: Cizí jazyky, 59, č. 1, 2015-16, s. 21-28
8

Zrádná slova ve francouzštině a češtině z oblasti školství

Priesolová, Janka, in: Cizí jazyky, 58, č. 1, 2014-15, s. 22-30
9

Sprache und Gerechtigkeit im Unterrichtswesen

Burger, Hannelore, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha, Výzkum. centrum pro dějiny vědy ; 2003, s. 33-46
10

Škola 1, 2, 3, 4, 5

Hlavičková, Vlasta Vanišová, Zuzana, in: Cizí jazyky, 46, č. 1, 2, 3, 4, 2002-03, s. 1-4 příl