Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Šteyer, Matěj Václav lieferte 23 Treffer
1

Psáti, neb tisknouti? (Nám4, ŠtVýbl a písaři)

Koupil, Ondřej, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 235-249.
2

"Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými". Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity

Škarpová, Marie Praha 2015
3

Dobový překlad Balbínova díla Diva Montis Sancti

Bočková, Hana, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 27-46
4

K pramenům a didaktickým prvkům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka

Šimek, Štěpán, in: Varia 19 : Zborník abstraktov z 19. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava - Modra-Harmónia 15.-17. 11. 2009), Trnava, PF Trnav. univ. 2009, s. 97-98
5

Rodná jména dětí ve Šteyerově překladu Balbínova spisu Přepodivná matka svatohorská Maria

Janečková, Marie, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 252-259
6

Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny

Koupil, Ondřej Praha 2012
7

Sloveso ve Šteyerově překladu Balbínova spisu Diva Montis Sancti

David, Milan, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 135-139
8

Jazykový rozbor vybraných barokních písní obsažených v Kancionálu českém Václava Matěje Šteyera

Králová, K. Praha 2006
9

Čárčička od pravé ruky drobet k levé protažená - půl kolečko s punktíčkem nad ním

Bayerová, Naděžda, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 1, 1997, s. 6-11
10

Das tschechische grammatikalische Denken im XVII. Jahrhundert

Vintr, Josef, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 25 s.