Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Šmilauer, Vladimír lieferte 96 Treffer
1

Tři setkání s Novočeskou skladbou

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 83-84
2

Jubilejní vzpomínka na profesora Vladimíra Šmilauera

Lutterer, Ivan, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 81-83
3

Doplněk k bibliograFII profesora Vladimíra Šmilauera

L.O.N., in: Onomastický zpravodaj, 26, 1985, s. 193-194
4

Vladimír Šmilauer a jeho trvalý odkaz pre slovenskú onomastiku

Krško, Jaromír, in: Jazykovědné aktuality, 53, č. 1-2, 2016, s. 45-50
5

V čem zůstává Šmilauerovo dílo stále inspirativní

Šrámek, Rudolf, in: Jazykovědné aktuality, 53, č. 1-2, 2016, s. 51-57
6

Prozatímní soupis archiválií fondu Vladimír Šmilauer (1895-1983)

Šmejkalová, Martina Praha 2012
7

Šmilauerův odkaz české onomastice

Lutterer, Ivan, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 9-11
8

Stále živá spomienka a trvalý vzor

Majtán, Milan, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 12
9

Vladimir Šmilauer (1895-1983)

Mladenova, Margarita, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 20, č. 6, 1995, s. 95-96
10

Zač vděčím svým žákům

Šmilauer, Vladimír Jančák, Pavel, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 206-207