Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Šafařík, Pavel Josef lieferte 71 Treffer
1

Pavel Josef Šafařík, česká a slovenská slavistika

Hauptová, Zoe, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 488-490
2

Česká slavistika (zejména jazykovědná) od r. 1945 po dnešek

Zimek, Rudolf, in: Pavol Jozef Šafárik a slavistika : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z osláv 200. výročia narodenia P. J. Šafárika, Prešov, FF Univ. Praha J. Šafárika ; 1996, s. 309-315.
3

Pavel Jozef Šafarik. K 200-letiju so dnja roždenija

Otv. red. Smirnov, L. N. Moskva 1995
4

Počátkové staročeské mluvnice Pavla Josefa Šafaříka

Šlosar, Dušan, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 123-127
5

Dve Šafarikove konferencije

Mazalova, Ludmila, in: Zbornik Matice srpske za slavistiku (Novi Sad), 48-49, 1995, s. 302-304
6

Konference P. J. Šafařík a československá slavistika

Bechyňová, Věnceslava, in: Slavia, 61, č. 2, 1992, s. 230-232
7

Pavel Josef Šafařík a jeho evropský význam

Horák, Jiří, in: Co daly naše země Evropě a lidstvu 2 [Co daly naše země... 2] : Obrozený národ a jeho země na fóru evropském a světovém, Praha, Evropský literární klub ; 1999, s. 38-48
8

Etymológie Pavla Jozefa Šafárika v Slovanských starožitnostiach

Ripka, Ivor, in: Philologica, 67, 2011, s. 41-46
9

Pavol Jozef Šafárik a slavistika. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z osláv 200. výročia narodenia P. J. Šafárika

Vedec. red. Petrus, Pavol Prešov 1996
10

Aktuální otázky slavistiky a Šafaříkův vědecký odkaz. Příspěvky z konference Vědecký odkaz P. J. Šafaříka, Praha 1995

Red. Šlaufová, Eva Praha 1996