Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach členy větné lieferte 71 Treffer
1

K otázce větných členů

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 38, č. 4, 1977, s. 281-288
2

Il rapporto fra la funzione sintattica e la posizione lineare degli elementi della frase

Uhlířová, Ludmila Hrdá, Jana, in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 403-421
3

Gramatická a informační struktura věty

Uličný, Oldřich, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. zvl., 1998, s. 91-94
4

Doplněk rozvitý doplňkem

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 3-4, 2001-02, s. 92
5

Précis de syntaxe française

Le Querler, Nicole Caen 1994
6

Syntax moderní angličtiny. Větné členy

Nosek, Jiří Praha 1987
7

Ke klasifikaci přívlastku v ruštině

Skácelová, Jana, in: Rossica Olomucensia, 39, 2001, s. 101-107
8

Beiträge zu Problemen der Satzglieder

Hrsg. Helbig, Gerhard Leipzig 1978
9

Satzglieder und Satzmuster

Daneš, František, in: Beiträge zu Problemen der Satzglieder, Leipzig, Enzyklopädie ; 1978, s. 7-28
10

Větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní

Daneš, František, in: Miscellanea linguistica, Ostrava, Profil ; 1971, s. 131-138