Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čechoslovakismus lieferte 8 Treffer
1

Úloha Slovanského ústavu pri budovaní českej medzivojnovej slovakistiky

Zelenková, Anna, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 52, č. X 6, 2003, s. 139-150
2

Čechoslovanství a čechoslovakismus

Rychlík, Jan, in: Češi a Němci : Dějiny - kultura - politika, Praha, Paseka ; 2001, s. 64-71
3

Fickle nationalism: Slovakia's shifting ethno-linguistic borders

Maxwell, Alexander, in: The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders, Basingstoke, Palgrave MacMillan ; 2016, s. 230-244
4

Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914-1992

Rychlík, Jan Praha 2012
5

Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě

Lipowski, Jaroslav Wrocław 2005
6

Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů

Hroch, Miroslav Praha 2011
7

Nesoužití. Česko-německá jazyková politika 18.-20. století

Velčovský, Václav Praha 2014
8

Prečo má slovenčina tri nárečia: prípadová štúdia z historickej perceptuálnej dialektológie

Maxwell, Alexander, in: Jazyk a jazykoveda v pohybe [JazPoh], Bratislava, Veda 2008, s. 189-210