Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čeština vídeňská lieferte 39 Treffer
1

Austria: Language Situation

Wiesinger, P., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 1, Oxford, Pergamon Press ; 1994, 273 s.
2

Může menšina ovlivnit většinu?

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 75, č. 3, 1996, s. 177
3

K výzkumu vídeňských Čechů

Toncrová, Marta, in: Národopisná revue, 6, č. 1, 1996, s. 23-25
4

Seznam periodik krajanských spolků a exilu vydaných v českém jazyce v letech 1945-2005 v Rakousku (v abecedním pořadí)

Baslerová, Helena; Stárková, Jana, in: Die Wiener Tschechen 1945-2005, Praha, KLP ; 2006, s. 453-461
5

Die Sprache der Wiener Tschechen. Forschungsstand und Ausblick

Kloferová, Stanislava, in: Wiener slavistisches Jahrbuch, 46, 2000, s. 107-115
6

Böhmisches Wien

Glettler, Monika Wien 1985
7

The Language of the Czech Minority in Vienna

Fischer, Gero, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 254-261
8

Výzkum mluvy vídeňských Čechů

Vojtová, Jarmila, in: Universitas, č. 4, 1995, s. 24-27
9

Hlavní dialektismy v mluvě vídeňských Čechů

Balhar, Jan, in: Estetika (Praha), 36, č. 1-3, 1999, s. 151-154
10

Vídeňští Češi vzpomínají

Vojtová, Jarmila, in: Vídeňské svobodné listy, 54 (31-32), 1999, 17.8.1999