Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čeština biblická lieferte 11 Treffer
1

(D)ozvuky fungovania bibličtiny na Slovensku

Nábělková, Mira, in: Stylistyka, 11, 2002, s. 459-474
2

' K dverím ňebe se mej...' Bibličtina na Slovensku v 20. storočí

Nábělková, Mira, in: Literatury v kontaktech (jazyk - literatura - kultura) [LitKon] : Brněnské česko-slovenské texty k slovakistice, Brno, MU ; 2002, s. 71-87
3

Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči. Výbor

Kollár, Jan K vyd. připrav. Kusáková, Lenka Praha 1995
4

Slovenčina v rukopisných a tlačených pamiatkach v 16.-18. storočí

Skladaná, Jana, in: Opera romanica 11. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven : Jazyk a řeč knihy, České Budějovice, JU ; 2009, s. 21-30.
5

Jazykové podoby textov a hudba v domácich hymnologických prameňoch zo 17. storočia

Hulková, Marta, in: Jazykovedné štúdie 32 : Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Bratislava, Veda 2015, s. 529-536.
6

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny

Kačala, Ján; Krajčovič, Rudolf Martin 2006
7

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny. 2., uprav. a dopln. vyd

Kačala, Ján; Krajčovič, Rudolf Martin 2011
8

Jazykové zmeny na pozadí piatich storočří reformácie: 1, 2

Žigo, Pavol, in: Kultúra slova, 51, č. 4, 5, 2017, s. 193-204, 270-281
9

Všechno je jinak a většinou složitě. Jak to skutečně bylo s českým jazykem a literaturou v pobělohorském období

Stich, Alexandr Čulík, Jan, in: Britské listy, 1998, (12. 9.)
10

Genitívna predložka z, zo, inštrumentálová predložka s, so a častica zo v kodifikáciách spisovnej slovenčiny od konca 18. storočia do polovice 20. storočia

Kopecká, Martina, in: Slovenská reč, 81, č. 1-2, 2016, s. 6-29