Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čeština banátská lieferte 30 Treffer
1

Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Banátě

Štěpánek, Václav, in: Národopisná revue, 13, č. 1, 2003, s. 3-10
2

Nepoznaná místa našich krajanů

Votava, Přemysl, in: Hradecké noviny (Hradec Králové), 2003, 27.1.2003
3

Šest českých ostrovů v Banátu

Šupová, Tereza, in: Lidové noviny (Praha), 2006, 13.12.2006
4

Příběh české krajiny v Rumunsku

Klvač, Pavel, in: Rumunská kultura a jazyk v českých zemích : Sborník z konference Den rumunské kultury a jazyka konané dne 27. února 2008 na Katedře aplikované lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2009, s. 102-112.
5

Češi v cizině. Sv. 5. České vesnice v rumunském Banátě

Jech, Jaromír; Secká, Milena; Scheufler, Vladimír; Skalníková, Olga Praha 1992
6

Václav Pieček, krajan z rumunského Banátu

Cabalka, Jan, in: Zemské noviny (Praha), 2000, 9.10.2000
7

Mezi Čechy v rumunském Banátě

Dunajová, Alena, in: Národopisná revue, 13, č. 1, 2003, s. 42-48
8

České škole v Banátu mizí žáci

in: Haló noviny (Praha), 2006, 13.11.2006
9

Tschechen im rumänischen Banat

Fischer, Gero, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 49, 2003, s. 203-218
10

Jazyk mladé generace rumunských Čechů v Banátu (na jazykovém materiálu z obce Gerník)

Haiderová, Karolina, in: Bohemica Olomucensia, 2, č. 3, 2010, s. 81-87