Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach časopisy pro ženy lieferte 25 Treffer
1

"Vyznavačkám chicstylu". Dnešní čeština podle časopisu Style

Saicová Římalová, Lucie, in: Čeština doma a ve světě, 10, č. 1, 2002, s. 22-25
2Korbut, Joanna, in: Język i literatura czeska u schyłku 20 wieku [JLitCz] : = Český jazyk a literatura na sklonku 20. století, Wałbrzych, Państwowa wyższa szkoła zawodowa 2001, s. 143-148.
3

"Outfit"a "look"českých magazínů pro ženy: je jejich jazyk a styl dost "trendy"?

Hoffmannová, Jana, in: Přednášky z 47. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 47], Praha, FF UK ; 2004, s. 63-74
4

Hodnocení, intenzifikace... a STYL v lexiku časopisů pro ženy

Hoffmannová, Jana, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 73-77
5

Einige der wichtigsten Persuasionsmittel der Werbeslogans in deutschen Frauenzeitschriften

Jílková, Hana, in: Studia Germanica Resoviensia (Rzeszów), 5, 2005, s. 202-228
6

Ženy a muži v časopisech pro ženy: role, perspektivy, výrazové stereotypy

Hoffmannová, Jana, in: Stylistyka, 13, 2004, s. 27-34
7

Anrede, Befehl, Frage und Repetition als Vertreter der bewährtesten Mittel der Werbesprache in deutschen Frauenzeitschriften

Jílková, Hana, in: Linguistica Pragensia, 16, č. 1, 2006, s. 1-13
8

Ženský časopis - cesta ke kultivování jazyka

Krčmová, Marie, in: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu [ČJazLitEK] : = Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym, Racibórz, Pro 2008, s. 127-134.
9

Tvary a lektvary reklamy: ke komunikačním strategiím v časopisech pro ženy

Tomášková, Renáta, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 367-371.
10

Reklamní komunikace v časopisech pro ženy: jsou její přesvědčující prostředky skutečně přesvědčivé?

Klabíková Rábová, Tereza, in: Didaktické studie, 6, č. 2, 2014, s. 134-150