Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čas lieferte 288 Treffer
1

Absolutní a relativní čas v souvětí a vazbách přechodníkových

Panevová, Jarmila, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 1121-1125
2

The relative meaning of tense

Panevová, Jarmila; Sgall, Petr, in: Time in Languages, Praha, Center for Theoretical Study 1995, s. 62-71
3

Relativní časy v češtině

Holmanová, Marta, in: Na Kłodzkim pograniczu o czeskim języku i literaturze : VII. Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów Radków 28-29 III 2008, Nowa Ruda, Wyd. Maria 2009, s. 123-128
4

La sentenza italiana: alcune considerazioni sui rapporti temporali

Pronińska, Aleksandra, in: Études romanes de Brno, 30, č. 1, 2009, s. 7-14
5

Kdy začne budoucnost?

Tahal, Karel, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 81-85
6

Algumas considerações acerca dos empregos do pretérito perfeito composto portugês

Jabłonkowa, Edyta, in: Romanica Olomucensia, 15, 2005, s. 125-132
7

Algunas consideraciones sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo en español

Veselá, Jana, in: Romanica Olomucensia, 21, č. 2, 2009, s. 141-152
8

Czy czasy gramatyczne są wykładnikami czasów?

Karolak, Stanisław, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 46-57
9

K času ve slovanských pohádkách o zvířatech

Bogoczová, Irena, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 444-448
10

Wers i czas

Červenka, Miroslav, in: Pamiętnik literacki (Warszawa), 86, č. 4, 1995, s. 93-98