Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach částice lieferte 247 Treffer
1

Funkce částic (partikulí) ve výstavbě českých výpovědí

Grepl, Miroslav, in: Přednášky a besedy z 35. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 35], Brno, MU ; 2002, s. 58-64
2

Möglichkeiten der lexikographischen Beschreibung von Partikeln

Nekula, Marek, in: Das grosse Deutsch-Tschechische Wörterbuch und die bilinguale Lexikographie, Praha, Karolinum 2004
3

Funkcii častic razve i neuželi v russkich voprositel'nych predloženijach

Šturala, Jan, in: Opera Slavica, 1, č. 2, 1991, s. 29-32
4

Upřesňujeme svá sdělení

Svobodová, Jana, in: Svoboda (Ostrava), 1999, 27.2.1999
5

Kritéria a možnosti rozlišení navazovací a expletivní platnosti slova to ( V hodinách to hrklo - To hrklo v hodinách )

Kolářová, Ivana, in: Gramatika a korpus, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2007, s. 143-151.
6

Několik poznámek k poznávání a určování spojek a částic

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 7-8, 1996-97, s. 175-177
7

Partikule a jejich kodifikace

Kasal, Jindřich, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 127-131.
8

Funkce částic (partikulí) ve výstavbě českých výpovědí

Grepl, Miroslav, in: Přednášky a besedy z 37. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 37], Brno, MU ; 2004, s. 49-56
9

The Japanese particles and the question of the genetic affiliation of the Japanese language

Modini, Paul, in: Archív orientální, 62, č. 2, 1994, s. 160-168
10

Disourse markers: a text perspective

Ryšavá, Andrea, in: Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters, Olomouc, UP ; 2012, s. 23-37