Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach částice lieferte 247 Treffer
1

Funkce částic (partikulí) ve výstavbě českých výpovědí

Grepl, Miroslav, in: Přednášky a besedy z 35. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 35], Brno, MU ; 2002, s. 58-64
2

Möglichkeiten der lexikographischen Beschreibung von Partikeln

Nekula, Marek, in: Das grosse Deutsch-Tschechische Wörterbuch und die bilinguale Lexikographie, Praha, Karolinum 2004
3

Funkcii častic razve i neuželi v russkich voprositel'nych predloženijach

Šturala, Jan, in: Opera Slavica, 1, č. 2, 1991, s. 29-32
4

Upřesňujeme svá sdělení

Svobodová, Jana, in: Svoboda (Ostrava), 1999, 27.2.1999
5

Zu den Modalpartikeln im Unterricht von Deutsch als Fremdsprache

Baumbach, Rudolf, in: Glottodidactica Olomucensia 4, Olomouc, UP ; 1992, s. 7-13
6

Spojky a částice aby, kdyby ve spojení se slovesnými tvary podmiňovacího způsobu

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 3-4, 1995-96, s. 87
7

Why is distributivity so hard?. New evidence from distributive markers and licensors in Czech

Dotlačil, Jakub, in: Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar : Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014, Frankfurt a. Main, Lang 2015, s. 139-153
8

Prezentativi evo, eto, eno

Kordić, Snježana, in: Slavia, 66, č. 2, 1997, s. 183-196
9

Několik poznámek k poznávání a určování spojek a částic

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 7-8, 1996-97, s. 175-177
10

Partikule a jejich kodifikace

Kasal, Jindřich, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 127-131.