Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čyževskyj, Dmytro Ivanovič lieferte 10 Treffer
1

Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Slovanskou knihovnou při Národní knihovně ČR, Filozofickým ústavem AV ČR, Slovanským ústavem AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13.-15. června 2002 v Praze

Red. Rachůnková, Zdenka Praha 2004
2

Dmytro Čyževskyj a Pražský lingvistický krúžok

Blaškiv, Oksana, in: Varia 15 : Zborník materiálov z 15. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica - Tajov 7 - 9. 12. 2005), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2008, s. 61-66
3

"... without a philosopher we won't get anywhere": an unpublished letter by N. S. Trubetzkoy (1890-1938) to Dmitrij Čiževskij (1896-1977)

Toman, Jindřich, in: Prehistory, history, and historiography of language, speech, and linguistic theory : Papers in honor of Oswald Szemerényi, Amsterdam, Benjamins ; 1992, s. 113-130
4

Dmytro Čyževskyj a jeho heidelberská pozůstalost

Šolcová, Kateřina, in: Studia Comeniana et historica, 42, č. 87-88, 2012, s. 78-94
5

Philosophische Korrespondenz 1936-1977: Jan Patočka - Klaus Schaller - Dmitrij Tschižewskij

Hrsg. von Blaschek-Hahn, Helga Würzburg 2010
6

Lingvistyčnyj aspekt v analizi chudožnich tekstiv u naukovij metodologiji D. Čyževs'koho

Palamarčuk, Ol'ha L., in: Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo : Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Slovanskou knihovnou při Národní knihovně ČR, Filozofickým ústavem AV ČR, Slovanským ústavem AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13.-15. června 2002 v Praze, Praha, NK ČR - Slovanská knihovna ; 2004, s. 252-256
7

Comenius im Blick. Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij: Deutsch-Tschechische Ausgabe

Editor Šolcová, Kateřina Nordhausen 2013
8

O autorech

in: Co daly naše země Evropě a lidstvu 2 [Co daly naše země... 2] : Obrozený národ a jeho země na fóru evropském a světovém, Praha, Evropský literární klub ; 1999, s. 545-569
9

Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek, 1926-1948

Toman, Jindřich Přel. Petkevič, Vladimír Praha 2011
10

Pražská škola v korespondenci. Dopisy z let 1924-1989

Eds. Havránková, Marie Praha 2014