Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čapek-Chod, Karel Matěj lieferte 9 Treffer
1

Cizojazyčné prvky v uměleckých prózách K. M. Čapka Choda

Jodas, Josef, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2005 [Eurolingua 2005] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 45-52
2

Hanácké intermezzo v díle K. M. Čapka-Choda

Jodas, Josef, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 41-46
3

Typ nářečí v "hanáckých"prózách K. M. Čapka-Choda

Jodas, Josef, in: Studia Bohemica, 9, 2004, s. 45-49
4

Vlastní jména jako jeden ze zdrojů groteskna v prózách Karla Matěje Čapka-Choda

Kořístka, Viktor, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 453-457
5

Studia bohemistyczne. Część 2

Orłoś, Teresa Zofia Kraków 1992
6

Studie z české literatury a poetiky

Doležel, Lubomír Z angl. orig přel. a dosl. a ed. pozn. naps. Fořt, Bohumil Praha 2008
7

Essays in Czech and Slovak Language and Literature

Short, David London 1996
8

Podoby prózy. O kompoziční výstavbě české prózy dvacátých let 20. století

Všetička, František Olomouc 1997
9

"Also: Nazdar!". Aspekty textové vícejazyčnosti

Mareš, Petr Praha 2003