Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach úzus lieferte 94 Treffer
1

Ke způsobům oslovování v mluvených projevech

Kneřová, Magdalena, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 36-44
2

A csehországi magyarok nyelvhasználata 4. Egy kutatás eredmenyeiböl

Eöry, Vilma, in: Prágai Tükör, č. 3, 2003, s. 4-8
3

Korpus soukromé korespondence jako zdroj poznání jazykového úzu

Hladká, Zdeňka, in: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku, Bratislava, Veda ; 2003, s. 130-135.
4

Anyanyelvünk új jelenségei a mai magyar kommunikációban. Kapcsolódások Balázs Géza elöadásához és kutatásaihoz

Bíró, Ferenc, in: Prágai Tükör, č. 3, 2003, s. 9-15
5

Současný úzus slova potažmo

Machová, Svatava, in: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych, Wyd. "Pro" 2004, s. 165-171.
6

Oč nám jde a co je pravda aneb Frekvence a funkčnost

Štícha, František, in: Vesmír, 88, č. 5, 2009, s. 344
7

Devatenáct set softwarů a hardwarů (analýza vybraných výslovnostních jevů v češtině)

Štěpánová, Veronika, in: Varia 22 : Zborník abstraktov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012), Nitra, FF Univ. Konštantína Filozofa ; 2014, s. 88-89
8

Profesor Čermák slaví "pětasedmdesátileté výročí". Vychoval si "budoucího následníka"

Vybíral, Petr, in: Radost z jazyků [RJazFČ] : Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2014, s. 297-301
9

Sled na peske. Očerki o russkom jazykovom uzuse

Najdič, Larissa Je. Sankt-Peterburg 1995
10

Změna v jazykovém úzu jako následek prudké sociolingvistické změny

Knoll, Vladislav, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 96-104.